alt_text
Постигнете максимална ефективност от обявите си с пакетни планове
Basic и Premium
Какво получавате с пакетните планове в категорията:
1 автоматично обновяване на обявите (7 дни след публикуване)

Бизнес страница

Статистика за 60 дни

Бонус каре с други обяви
3 автоматични обновявания на обявите (на всеки 7 дни след публикуване)

Нова подобрена бизнес страница: възможност за добавяне на банер, подробна информация за фирмата и лого

Персонализирана страница на обявите

Статистика за 90 дни

Линк към външен сайт

Бонус каре с други обяви

Топ позиции на обяви в бизнес страницата

Обслужване с предимство

Какви са предимствата
за Вашия профил:

Включени обновявания

Ще спестите време и средства с включените обновявания - те са автоматично заложени за всяка обява в пакета

Ефективност

Ще постигнете по-добра ефективност за обявите Ви - с включеното периодично обновяване ще достигнете до много повече клиенти

Бизнес имидж

Ще постигнете професионален имидж на надежден бизнес у потребителите с обновения бизнес профил и персонализираната страница на обявите ВиИзберете пакет и се възползвайте →